CHESS TOURNAMENT

RAPID CHESS TOURNAMENT REGULATIONS

PRIZES

Chess Houseboat 2024 Rapid Chess Tournament Prizes

2300 Euros Cash Prizes and 1700 Euros worth Material Prizes and Trophies & Mementos

Chess Houseboat 2024 Blitz Chess Tournament Prizes